Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları | MEV Koleji Özel Basınköy Okulları - Milli Eğitim Vakfı Kolejleri
Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

MEV Koleji Fen Lisesinde  Ölçme ve Değerlendirme çalışmalarını eğitim-öğretim sürecinin önemli bir parçası olarak kabul eder; eğitimde verimliliği artırarak öğrenci başarısını yükseltebilmek için alınacak önlemlere öncülük etmeyi hedefleyen çalışmaları eğitim faaliyetlerinin verimliliğini izleme ilkesini temele alarak yürütürüz.

Eğitim programının niteliklerini belirlemek, öğrencilerimizin bilgi, beceri, ilgi, tutum gibi akademik gelişim değişkenlerindeki düzeylerini tespit etmek ve buna uygun Kişiye Özgü Eğitim Programları geliştirmek için sistematik olarak farklı ölçme araçları uygularız. Tüm düzeylerde ‘Tam Öğrenmeyi’ gerçekleştirme hedefiyle yürütülen çalışmalarımızda ‘Katılımcılık Yolu’ ve ‘Birlikte Başarmak’ ilkelerini benimseriz.

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda genel ve bireysel başarıyı tanılama, pekiştirme ve yükseltme amacıyla gerek görülen konularda geri dönme ve tekrar yöntemiyle eksiklikleri giderme yoluna gider, öğrencilerimizin ilgili kazanımlarının tamamlandığına emin olana kadar çalışmalarımızı kesintisiz biçimde sürdürürüz.

MEV Koleji Fen Lisesinde ağırlıklı olarak son sınıfta olmak üzere tüm öğrencilerimize uygulanan genel değerlendirme ve deneme sınavları, soru sayısı, niteliği, değerlendirme ve puanlama açısından YKS ye denk olan sınavlar uygulanır. Her denemeden sonra Ölçme ve değerlendirme bürosunca hazırlanan konu analizli karneler öğrencilerimiz ve velilerimizle paylaşılırken ilgili birimlerce titizlikle incelenerek konu eksikliklerinin giderilmesi sağlanır.

Hazır Bulunuşluk Sınavı:

Her eğitim öğretim yılının başında öğrencilerimizin yeni öğretim yılına hangi seviyede başladıklarını görmek ve eksiklerini gidermeye yönelik çalışmalar planlamak üzere ‘Hazır Bulunuşluk Sınavı’ uygularız. Bu sınavla, öğretim programlarındaki sarmal yapı içerisinde bir alt sınıftan bir üst sınıfa taşınması gereken temel kazanımların ne kadar hatırlandığını, öğrencilerimizin yeni öğretim yılına ne kadar hazır olduklarını belirlemeyi ve eksik kazanımlara yönelik iyileştirme çalışmaları yapmayı hedefleriz.

İngilizce Düzey Belirleme Sınavı:

Her dönem başında ‘İngilizce Düzey Belirleme Sınavı’ uygularız. Bu sınavla, dil gelişim düzeylerini belirlemeyi ve seviye grupları oluşturarak, en uygun yöntem ve araçlarla öğrencilerimize ulaşmayı amaçlarız.

Süreç İzleme Sınavları:

Öğrencilerimizin akademik gelişimlerini izleyebilmek ve daha büyük gruplar arasındaki performanslarını gözlemleyebilmek amacıyla her ay ‘SİS Uygulamaları’ yapılır. SİS Uygulamaları daha büyük gruplar elde edebilmek ve sınav sonucunu etkileme potansiyeli bulunan bölgesel faktörleri devre dışı bırakmak adına Ankara, İstanbul ve İzmir’deki tüm MEV Koleji kampüslerinde eşzamanlı uygulanır.  Öğrencilerimize ilişkin olarak ayrıntılı bilgi haritaları öğretmen, veli ve öğrenci erişimine açıktır. Öğrencilerimizin bireysel gelişimleri ile sınıflarımızın ve okulumuzun genel gelişimi takip edilir.

Bütüncül Yaklaşım:

Yazılı sınavlar ilgili sınıf düzeyinde aynı sorular ile aynı gün ve saatte uygulanır. Ortak Yazılı Sınav hazırlıkları öğretmenlerimizle birlikte yürütülür ve tüm yazılı sınavların analizleri yapılır. Analizler sonucunda varsa kazanım eksiklikleri belirlenerek, raporlar ilgili zümrelerimizle paylaşılır. Tekrar edilmesi gereken kazanımlar sınıf genelinde tekrar edilir.

YKS hazırlıkları kapsamında deneme sınavları uygulanır, destek programı planlanarak Haftalık Değerlendirmeler yapılır. Hedeflenen kazanımlarda ne ölçüde başarıya ulaşıldığı, öğretimin yeterli ve yetersiz olduğu alanların hangileri olduğu, sınavların geçerliği ve güvenirliğini saptanır ve raporlanan bu bilgiler bilgisayar ortamında ilgili birimlere sunulur. Ayrıca, tüm sınıf seviyelerinde öğrencilerimizin ders başarılarının takip edilebilmesini sağlamak için, sınav sonuçlarına ait bilgiler SMS ve internet yoluyla velilerimizle paylaşılır.

Düzey Değerlendirme Sınavları:

Kurumumuzda eğitim görmeyi hedefleyen aday öğrencilerimizin akademik gelişimlerini gözlemlemek için düzey değerlendirme sınavı uygulanır. Gözlemler ve değerlendirmeler sonucunda kayıt kabul sürecine rehberlik edilir.

Bursluluk Sınavları:

Vakıf Yönetim Kurulumuzun belirlediği kriter ve oranlar çerçevesinde okulumuzda burslu okumak isteyen öğrenciler için belirlenen tarihlerde bursluluk sınavı uygulanır ve sonucu velilerimizle paylaşırız.